Ürün Grupları

Bizden Haberler
E-Bülten Kayıt

Cryolin Sürdürebilirlik


Bir şirketin hedefinin yalnızca kâr etmek olarak tanımlandığı günler geride kaldı.

Hem toplumlar hem de kurumlar, kârın niceleyici özelliklerinin yanında niteleyici özelliklerinin de olduğunun farkında olmalıdırlar.

 

Artık kârlılığın sadece ne kadar olduğu değil, nasıl elde edildiği, varlığın nasıl paylaşıldığı ve işin sürdürülebilir olup olmadığı da sorgulanır hale gelmesi önemlidir.

 Günümüzde şirketler, sorumlu iş modellerini benimsemek ve etik standartlara uygun çalışmak yönünde her zaman olduğundan daha fazla değerlendirilir olmalıdır.

.